Alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid
 Erfaring

Jeg har 40 år bak meg som konsulent i databedriften IBM.  Her har jeg jobbet med  system design og utvikling, med internasjonale (globale) nettverkstjenester, med  elektronisk utveksling av forretningstransaksjoner (EDI),  som produktsjef, med markeds- føringsaktiviteter, som rådgivende konsulent og mye mer. Erfaringene er brede, teknisk, administrativt, markedsføring, mm. 

En periode engasjert jeg meg i Den Norske dataforeningen.  Her etablerte jeg en gruppe for elektroniske forretningstransaksjoner (EDI) som trakk uvanlig stor oppmerksomhet.

I dag har jeg etablert og driver hjemmesider for Glomfjordtreffene (16 år i 2011), Romerike Arbeidersanger-forbund,  herunder Strømmen Damekor, Strømmen Korforening og Lillestrøm Mannskor, samt for Catering virksomheten "For Enhver Smak" og "Cella Mat og Vinhus". "Warems resort on Hekkelstrand, Ofoten" er også et eksempel i tillegg til vår private hjemmeside. Se oppdatert liste under Referanser.

Ved å engasjere meg trekker man veksler på den brede erfaring fra IBM og fra de siste års arbeide med Internet / Intranet som hjelpemiddel i virksomhetsammenheng..


 
Copyright 2006